ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Πολιτική απορρήτου και ασφάλειας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της RELCOM MAREA SL, να διατηρεί και να εγγυάται ασφαλείς επιχειρηματικές σχέσεις προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζοντας το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα κάθε χρήστη των υπηρεσιών μας. Σε αυτό το έγγραφο εξηγούμε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της διαδικτυακής πύλης.

2. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Ως "Προσωπικά Δεδομένα" πρέπει να κατανοούμε κάθε πληροφορία που αφορά ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου.

3. Επεξεργασία και σκοποί των δεδομένων που συλλέγονται

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε κατά την επίσκεψη σε οποιαδήποτε από τις δικτυακές μας πύλες ή με την εγκατάσταση της εφαρμογής για κινητά, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους, νόμιμους και ενημερωμένους σκοπούς. Ως εκ τούτου, περιγράφουμε λεπτομερώς όλους τους σκοπούς για τους οποίους η RELCOM MAREA SL χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:

  • Διαχειριστείτε σωστά τα αιτήματα για πληροφορίες που απαιτούνται μέσω των σχετικών φορμών.

  • Σας στέλνουμε περιοδικές πληροφορίες στέλνοντας ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
     

Από τη RELCOM MAREA SL θα ενημερώσουμε όλους τους χρήστες για τη μη υποχρεωτική φύση της συλλογής ορισμένων προσωπικών δεδομένων, εκτός από τα πεδία που αναφέρονται διαφορετικά. Ωστόσο, η μη συμπλήρωση των εν λόγω δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη RELCOM MAREA SL να παρέχει όλες αυτές τις Υπηρεσίες που συνδέονται με αυτά τα δεδομένα, απαλλάσσοντάς μας από κάθε ευθύνη για τη μη παροχή ή την ελλιπή παροχή αυτών των Υπηρεσιών.

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να παρέχει τα δεδομένα με ειλικρίνεια και να τα ενημερώνει, επομένως η RELCOM MAREA SL διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τις υπηρεσίες και να προχωρήσει στην ακύρωση της υπηρεσίας σε οποιονδήποτε χρήστη έχει παράσχει ψευδή δεδομένα, με την επιφύλαξη των άλλων ενεργειών που προχωρούν. στη Νομική.

4. Νομιμοποίηση για την επεξεργασία των δεδομένων σας
 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δική σας συγκατάθεση.

5. Περίοδος διατήρησης δεδομένων
 

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρόνο που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις θεσπισμένες νομικές υποχρεώσεις, καθώς και για το χρόνο που μας επιτρέπει να σας αποστέλλουμε εμπορικές πληροφορίες.
 

6. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους
 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν τρίτο εκτός από τις περιπτώσεις απόκτησης προϊόντος όπου τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν στη μεταφορική εταιρεία για να μπορέσετε να στείλετε την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να κοινοποιήσετε τα στοιχεία σας σε άλλο τρίτο μέρος, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας.
 

7. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
 

Η RELCOM MAREA SL έχει ιδιαίτερη μέριμνα να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στα πληροφοριακά μας συστήματα, όπου έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας, τεχνικά και οργανωτικά για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτους, για παράδειγμα, οι δικτυακές μας πύλες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα κρυπτογράφησης δεδομένων Https.

8. Πληροφορίες για τη χρήση cookies
 

Με το γεγονός και μόνον της επίσκεψης αυτής της διαδικτυακής πύλης ή της χρήσης των υπηρεσιών της RELCOM MAREA SL, δεν καταχωρούνται αυτόματα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίζουν έναν Χρήστη. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται «cookies», μικρά αρχεία δεδομένων που δημιουργούνται στον υπολογιστή του χρήστη του Διαδικτύου και που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε τις ακόλουθες αναλυτικές πληροφορίες:

  1. Η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον Ιστό, που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τις ώρες της μεγαλύτερης εισροής και να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές για να αποφύγουμε προβλήματα κορεσμού στις ώρες αιχμής.

  2. Ο αριθμός των καθημερινών επισκεπτών σε κάθε ενότητα, που επιτρέπει τη γνώση των πιο επιτυχημένων περιοχών και την αύξηση και βελτίωση του περιεχομένου τους, προκειμένου οι χρήστες να έχουν ένα πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα και να βελτιώσουν τη σχεδίαση του περιεχομένου.

  3. Η ημερομηνία και η ώρα της τελευταίας φοράς που ο χρήστης επισκέφθηκε τον Ιστότοπο για τη διεξαγωγή αναλυτικών και στατιστικών μελετών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

  4. Στοιχεία ασφαλείας που εμπλέκονται στον έλεγχο της πρόσβασης σε απαγορευμένες περιοχές.

  5.   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας  Πολιτική cookies

9. Δικαιώματα των χρηστών.

Ολοι οι χρήστες  Μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που παρέχονται από τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής, φορητότητας δεδομένων και αντίθεσης που τους βοηθούν γράφοντας στη RELCOM που βρίσκεται στη διεύθυνση C / Resseguidora, 16-18 postal κωδικός 08302 του Mataró  (Βαρκελώνη) ή στέλνοντας ένα email στο  info@marea.es . Σε περίπτωση που το σκεφτείτε, μπορείτε να υποβάλετε αξίωση στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.

10. Δεν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς ή θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας;

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση των πληροφοριών του για διαφημιστικούς σκοπούς, έρευνα αγοράς ή ανάπτυξη ερευνών ικανοποίησης, καθώς και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή (χωρίς αναδρομική ισχύ). Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να στείλετε ένα email στη διεύθυνση  info@marea.es  Όταν λαμβάνετε διαφημίσεις μέσω email, μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στο εν λόγω email, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε αυτό και ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται.

11. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να υποστεί ενημερώσεις, λόγω αλλαγών και νομικών αναγκών, καθώς και λόγω βελτιώσεων και αλλαγών που περιλαμβάνονται στον τρόπο που προσφέρουμε και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και τα βοηθητικά προγράμματα εφαρμογών. Επομένως, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε και να έχετε πρόσβαση στην Πολιτική Απορρήτου μας περιοδικά, προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να γνωρίζετε τις τελευταίες αλλαγές που μπορεί να έχουν ενσωματωθεί. Σε περίπτωση που οι εν λόγω αλλαγές σχετίζονται με τη συγκατάθεση που έδωσε ο χρήστης, σε αυτήν την περίπτωση θα αποσταλεί σε αυτόν ανεξάρτητη και ξεχωριστή ειδοποίηση για να την παραλάβει ξανά.

Εάν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα ή ενέργεια που σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση email  info@marea.es