1.  Θα πρέπει να φορτίσω το Smart Marea πριν το χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά?
 

Συνιστάται ιδιαίτερα να κάνετε πλήρη φόρτιση πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

2.  Πως πρέπει να φορτίσω το Marea Smart μου?

Κάθε μοντέλο διαθέτει ένα συγκεκριμένο φορτιστή USB. Ελέγξτε  τις οδηγίες Μarea Smart για περισσότερες πληροφορίες.

3.  Δε μπορώ να βρω το Smart Marea για να το συνδέσω με το κινητό μου.

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας
- Σιγουρευτείτε ότι το Smart Marea δεν είναι συνδεδεμένο με άλλο κινητό.
- Αν το Smart Marea είχε προηγουμένως συνδεθεί σε ένα iPhone, πηγαίνετε Ρυθμίσεις σε αυτό το iPhone και επιλέξτε «Παράλειψη συσκευής».
- Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή εφαρμογή για το Smart Marea σας.
Αν κανένα από αυτά τα βήματα δεν σας βοήθησε, κάντε ένα RESET στο Smart Marea.
 

4. Έχω προβλήματα σύνδεσης μεταξύ του Smart Marea και του κινητού μου

- Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένο μέσω της εφαρμογής και όχι απευθείας μέσω Bluetooth
- Ενεργοποιήστε όλες τις άδειες της εφαρμογής στο κινητό σας.

5.  Αν πρόκειται για μοντέλο με Android, ελέγξτε ότι η εφαρμογή είναι ενεργή στο παρασκήνιο
- Ελέγξτε αν έχετε σίγουρα εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής
- Ελέγξτε ότι το υλικολογισμικό(Firmware) του Smart Marea είναι ενημερωμένο. Θα το βρείτε στην εφαρμογή του κινητού σας
 

6. Δεν λαμβάνω τις ειδοποιήσεις στο Smart Marea.

- Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στην εφαρμογή του κινητού σας.
- Το ρολόι λαμβάνει μόνο τις ίδιες ειδοποιήσεις που έχετε ενεργοποιήσει και στη γραμμή ειδοποιήσεων του κινητού σας.
- Στα Android, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την αλληλεπικάλυψη εφαρμογών (overlap of applications) στο κινητό σας, έτσι ώστε το τηλέφωνο να επιτρέψει στην εφαρμογή να λειτουργήσει στο παρασκήνιο
 

7. Δε λαμβάνει τις μετρήσεις ( παλμοί καρδιάς, οξυγόνο, κτλ)

Ελέγξτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα προστατευτικά πλαστικά από τους αισθητήρες.


 

8. Μπορείς να πας έξω για γυμναστική χωρίς να πάρεις μαζί το κινητό?

Ναι, μόλις επιστρέψεις, τα δεδομένα θα κατεβούν στο κινητό μόλις το Smart συγχρονιστεί ξανά με το κινητό


 

9. Μπορείς να απαντήσεις σε κλήσεις από το Smart Marea?

Όχι, μπορείς μόνο να απορρίψεις κλήσεις.


 

10. Μπορείς να διαβάσεις το WhatsApp

Ναι, μπορεί να διαβαστεί σε όλα τα Smart μοντέλα.