ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΠΡΩΤΟΝ .- ΚΑΤΟΧΟΣ 

 

Αυτή η διαδικτυακή πύλη ανήκει στην Reloería y Complementos SL (εφεξής RELCOM) με VAT(ΑΦΜ) B60871936, και καταχωρημένο γραφείο στο C / Pere IV, 110, ΤΚ 08005 στη Βαρκελώνη και καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο της Βαρκελώνης (Mercantile Registry of Barcelona), Volume 28264, Folio 210, Sheet B-134.206. Είστε σε θέση να επικοινωνήσετε με την εταιρεία, είτε στο καταχωρημένο γραφείο ή στη διεύθυνση email.

  

ΔΕΥΤΕΡΟΝ.- ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑας ργ

Η RELCOM καθιστά διαθέσιμο στο κοινό (εφεξής user), να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής WEB), καθιστά διαθέσιμο στο κοινό (εφεξής user), την πρόσβαση στον ιστότοπο (εφεξής WEB), σε πληροφορίες και προϊόντα (εφεξής περιεχόμενα και / ή υπηρεσίες).

 

H πρόσβαση στον ιστό δεν απαιτεί προηγούμενη εγγραφή χρήστη. Ωστόσο για να ελέγξετε συγκεκριμένα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, καθώς και για να κάνετε παραγγελίες, η εγγραφή του χρήστη θα είναι απαραίτητη χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία.

 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι χρήστες, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί ή όχι, πρέπει να τηρούν τους όρους χρήσης που διέπονται από αυτό το έγγραφο.

 

ΤΡΙΤΟΝ.- ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες επιμελώς, σωστά και νόμιμα, και ειδικότερα, ως παράδειγμα και όχι ως περιορισμό, απαγορεύεται αυστηρά :

 

Η χρήση των Υπηρεσιών με τρόπο, για σκοπούς ή για αποτελέσματα αντίθετα με το νόμο, την ηθική και γενικά αποδεκτά έθιμα ή τη δημόσια τάξη.

 

Να αναπαράγει ή να αντιγράφει, να διανέμει, να επιτρέπει την πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας, να μετασχηματίζει ή να τροποποιεί τις Υπηρεσίες, εκτός εάν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή επιτρέπεται νομικά

 

Να εκτελέσετε οποιαδήποτε πράξη, που μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη RELCOM ή σε τρίτους.

 

Η χρήση των Υπηρεσιών και συγκεκριμένα κάθε είδους πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Ιστότοπου, για την αποστολή διαφημίσεων, επικοινωνιών με σκοπό την άμεση πώληση ή για οποιοδήποτε άλλο είδος εμπορικού σκοπού, ανεπιθύμητα μηνύματα που απευθύνονται σε πλήθος ανθρώπων ανεξάρτητα από το σκοπό της, καθώς και για την εμπορία ή διάδοση τέτοιων πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο.

  

Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για ζημίες οποιουδήποτε είδους που ενδέχεται να υποστεί η RELCOM, σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους ή/και εκείνων που επιβάλλονται από το Νόμο σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

 

Όλοι οι ανήλικοι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο με τη συγκατάθεση του πατέρα, της μητέρας ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, καθώς είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τις αγορές και τη χρήση των υπηρεσιών του.

  

 

Η RELCOM θα παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τον σεβασμό του ισχύοντος νομικού συστήματος και θα έχει το δικαίωμα να διακόψει, κατά την απόλυτη κρίση της, την Υπηρεσία ή να αποκλείσει το χρήστη από τον Ιστότοπο σε περίπτωση φερόμενης προμήθειας για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα ή αδικήματα που ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα, ή σε περίπτωση παρατήρησης οποιασδήποτε συμπεριφοράς, που κατά τη γνώμη της RELCOM είναι αντίθετη με αυτούς τους Γενικούς Όρους ή ενδέχεται να διαταράξει την ορθή λειτουργία, την εικόνα, την αξιοπιστία και/ή το κύρος της RELCOM.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ.- ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη RELCOM και να αλληλεπιδράσουν σε ορισμένες ενότητες της διαδικτυακής πύλης, είτε μέσω του BLOG είτε μέσω κοινής χρήσης ενοτήτων σε κοινωνικά δίκτυα, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς:

 

  1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΛΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, διαφορετικά μπορεί να υποστεί σφάλμα ή αδίκημα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα και τον Ισπανικό Αστικό Κώδικα

 

  1. ΔΕ ΜΠΟΡΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Μηνύματα με απειλές, σοβαρές προσβολές ή οποιοδήποτε άλλο είδος σχολίου που θα μπορούσε να βλάωει την ευαισθησία δεν επιτρέπονται. Σε αυτή την περίπτωση η RELCOM διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει την παρούσα κατάσταση και να ασκήσει τα κατάλληλα δικαστικά κανάλια.

 

  1. Απαγορεύεται εντελώς η παρουσίαση, η προσφορά και η σύσταση εταιρειών ή διαδικτυακών πυλών και γενικά η εκτέλεση ενεργειών μάρκετινγκ ή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αυτός ο τύπος περιεχομένου θα διαγραφεί μαζί με τους λογαριασμούς που πραγματοποίησαν τέτοια ενέργεια και επιπλέον θα γνωστοποιηθεί στον Ισπανικό Οργανισμό για την Προστασία Δεδομένων (Spanish Agency for Data Protection).

 

ΠΕΜΠΤΟΝ.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, όπως κείμενα, άρθρα γνώμης, γραφικά, φωτογραφίες, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, καθώς και γραφιστικά σχέδια, πηγαίος κώδικας και λογισμικό, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της RELCOM ή τρίτων, των οποίων τα δικαιώματα έννομου σεβασμού κατέχει η RELCOM, επομένως προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

 

Η χρήση όλων των στοιχείων της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση ή αποσύνθεση τους, απαγορεύεται αυστηρά.

 

ΕΚΤΟ.- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

  

Η RELCOM διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση σε υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είτε για τεχνική, ασφάλειας, ελέγχου, συντήρησης, αστοχίας τροφοδοσίας ή οποιαδήποτε άλλη δικαιολογημένη αιτία.

 

Κατά συνέπεια, η RELCOM δεν εγγυάται την αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, επομένως η χρήση της από τους χρήστες πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη, χωρίς σε καμία στιγμή, να απαιτηθούν ευθύνες από τη RELCOM.  

 

Επιπλέον, η RELCOM δεν αναλαμβάνει καμία παράγωγο ευθύνη, για παράδειγμα και όχι για περιορισμό :

 

Η χρήση που κάνουν οι χρήστες από το υλικό που παρέχεται στον ιστότοπο, είτε απαγορεύεται είτε επιτρέπεται, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή βιομηχανικού περιεχομένου του ιδίου του ιστότοπου ή τρίτων.

 

Από τις πιθανές ζημιές και ζημιές στους χρήστες που προκαλούνται από φυσιολογική ή μη φυσιολογική λειτουργία των εργαλείων αναζήτησης, της οργάνωσης ή της θέσης του περιεχομένου και / ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες και, γενικά, των σφαλμάτων ή προβλημάτων που δημιουργούνται στην ανάπτυξη ή οργάνωση των τεχνικών στοιχείων που αποτελούν την υπηρεσία.

 

Από το περιεχόμενο αυτών των σελίδων στο οποίο οι χρήστες έχουν πρόσβαση από συνδέσμους που περιλαμβάνονται στον Ιστό.

 

Από τις πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα τρίτα μέρη θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη RELCOM με συμβατικά μέσα.

 

Ομοίως, η RELCOM αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες οποιουδήποτε είδους που μπορεί να οφείλονται στην παρουσία ιών ή στην παρουσία άλλων επιβλαβών στοιχείων στα περιεχόμενα που μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση σε συστήματα υπολογιστών, καθώς και σε έγγραφα ή συστήματα που είναι αποθηκευμένα σε αυτά, οπότε η RELCOM δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση όταν συμβούν:

 

Σφάλματα ή καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε υπηρεσίες από τον χρήστη κατά την εισαγωγή των δεδομένων του στην αντίστοιχη φόρμα ή οποιαδήποτε ανωμαλία που μπορεί να προκύψει όταν αυτά τα περιστατικά οφείλονται σε προβλήματα στο Διαδίκτυο, αιτίες τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας και οποιαδήποτε άλλη απρόβλεπτη έκτακτη ανάγκη παρά την καλή πίστη της RELCOM.

 

Αποτυχίες ή συμβάντα που ενδέχεται να προκύψουν σε επικοινωνίες, διαγραφή ή ελλιπή μετάδοση, έτσι ώστε οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας να μην είναι εγγυημένο ότι λειτουργούν συνεχώς.

 

Για σφάλματα ή ζημιές που προκλήθηκαν στον ιστότοπο από αναποτελεσματική χρήση της υπηρεσίας και από κακή πίστη από το χρήστη

 

Η μη λειτουργία ή τα προβλήματα στο email  που παρέχει ο χρήστης  για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών.

 

Σε κάθε περίπτωση , η RELCOM δεσμεύεται να λύσει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και να προσφέρει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στο χρήστη για να επιτύχει μια γρήγορη και ικανοποιητική λύση στο συμβάν.

 

ΕΒΔΟΜΟ.- ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

Η RELCOM δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ζημιές

που υπέστη από την πρόσβαση στις Υπηρεσίες/ περιεχόμενο τρίτων μέσω συνδέσεων, συνδέσμων ή συνδέσμων των συνδεδεμένων ιστότοπων ή σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του ίδιου. Η λειτουργία των συνδέσμων που εμφανίζονται στη RELCOM είναι αποκλειστικά για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την ύπαρξη άλλων πηγών πληροφόρησης στο Διαδίκτυο, όπου μπορείτε να επεκτείνετε τις Υπηρεσίες που προσφέρει η Πύλη. Η RELCOM δε θα είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνη για το αποτέλεσμα που λαμβάνεται μέσω των εν λόγω συνδέσμων ή για τις συνέπειες που προκύπτουν από την πρόσβαση του χρήστη σε αυτά. Αυτές οι Υπηρεσίες τρίτων παρέχονται από αυτούς, οπότε η RELCOM δεν μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα των Υπηρεσιών ή την ποιότητα τους.

Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να επιδείξει μεγάλη προσοχή στην αποτίμηση και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που υπάρχουν στα περιεχόμενα των τρίτων.

 

Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή υπερσυνδέσμων για εμπορικούς σκοπούς σε ιστοσελίδες εκτός της RELCOM που επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτήν τη διαδικτυακή πύλη χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της RELCOM. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους εκτός της εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη εμπορικών ή εμπορικών σχέσεων με τον κάτοχο του ιστότοπου όπου έχει δημιουργηθεί ο υπερσύνδεσμος, ούτε την αποδοχή από τη RELCOM.

 

 

ΟΓΔΟΟ.- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ COOKIES

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω emails θα αντιμετωπίζονται από τη RELCOM, ως υπεύθυνος δεδομένων, σύμφωνα με τη νομιμότητα που παρέχεται από τη συγκατάθεση του χρήστη για τους σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου, οι οποίοι πρέπει να διαβαστούν, να κατανοηθούν και να γίνουν αποδεκτοί για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής πύλης.

 

Ο χρήστης θα είναι, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων και μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, αντίθεσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας εγγράφως στην εταιρεία, είτε στην καταχωρημένη της έδρα είτε μέσω email, εφόσον αποδεικνύετε την ταυτότητα σας. Και σε περίπτωση που το κρίνετε κατάλληλο, μπορείτε να μεταβείτε στην αρμόδια Αρχή Ελέγχου.

 

Από την πλευρά της η RELCOM δεσμεύεται να συμμορφωθεί με την υποχρέωση απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, συνεπώς έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει την αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας ανά πάσα στιγμή.

 

Από την άλλη πλευρά η RELCOM σας ενημερώνει ότι, μεταβαίνοντας σε αυτήν τη διαδικτυακή πύλη, δεν καταχωρούνται αυτόματα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίζουν έναν χρήστη, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες μη προσωπικές και μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες με έναν συγκεκριμένο χρήστη που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ζωντανής περιόδου μέσω συσκευών που ονομάζονται “cookies” που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης και στη συνέχεια να κάνουμε βελτιώσεις. Όλοι οι χρήστες πρέπει να συμβουλευτούν την πολιτική μας για τα cookies για να περιηγηθούν στον Ιστό.

 

ENATO.- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Για τυχόν ερμηνευτικά ή δικαστικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν, θα ισχύει ο ισπανικός νόμος και σε περίπτωση διαμάχης και τα δύο μέρη συμφωνούν να υποβάλουν, παραιτώντας οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να ισχύει, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Βαρκελώνης(Ισπανία) εκτός από εκείνα που παρέχονται από την αγορά προϊόντων θα ισχύει η δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης όπου διαμένει ο καταναλωτής.